Barnehagen Hundre består av fire avdelinger med fantastiske ansatte

Barnehagen består i dag av fire aldersinndelte grupper Vann, Jord, Luft og Ild.
Det er totalt 18 barn under tre år og 24 barn over tre år og barehagen har totalt 11,5 årsverk.


METTE LISE SOLBERG
Daglig leder

Mette er utdannet førskolelærer, med fordypning i natur og miljø og videreutdanning i veileding. Hun har vært daglig leder av barnehagen siden Mars 2016.

Post@Barnehagenhundre.no         40765867


VANN

Vanngruppen er for de minste barna mellom 1 og 2 år. 

_MG_9602_Fotor.jpg
_MG_9602_Fotor.jpg

CHATRY STELANDER
Pedagogisk leder vann

Chatry er utdannet førskolelærer, med fordypning i musikk og drama.

 

SVEIN ARNE SOLØY
Assistent

Tekst

 

ANN KRISTIN AGERSBORG
Barne og Ungdomsarbeider

Tekst


JORD

Jordgruppen er for de barna mellom 2 og 3 år. 

heii.jpg
_MG_9602_Fotor.jpg

MONICA LILLEGÅRD
Pedagogisk leder Jord

Monica er utdannet førskolelærer, med fordypning i Naturfag Hun er også praksislærer for barnehagelærer studenter ved universitetet i Tromsø.

 

IDA-ELISE TAKNES
Assistent

Tekst

 

VEBJØRN VALLE GRUNNVOLL
Assistent

Tekst


LUFT

Luftgruppen er for de barna mellom 3 og 4

_MG_9602_Fotor.jpg

INA HELEN INGEBRIGTSEN
Pedagogisk leder Luft

Ina er utdannet Førskolelærer, med fordypning i drama.

 

SANNA SAARELAINEN
Barne og Ungdomsarbeider

Tekst


ILD

Ildgruppen er for de barna mellom 4 og 5

ANE BJØRN-BERGSTAD
Pedagogisk leder Ild

Ane er utdannet førskolelærer, med fordypning i småbarnspedagogikk.

 

ANNE MERETE JØRGENSEN
Barne og Ungdomsarber

Tekst