Barnehagen Hundre består av fire avdelinger med fantastiske ansatte

Barnehagen består i dag av fire aldersinndelte grupper Vann, Jord, Luft og Ild.
Det er totalt 18 barn under tre år og 25 barn over tre år og barehagen har totalt 11 årsverk.


Bilde Katrine.jpg

KATRINE GULSTAD PEDERSEN
Daglig leder

Katrine er utdannet barnehagelærer, med fordypning i spesialpedagogikk. Katrine har i tillegg Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen. Hun har vært daglig leder av barnehagen i til sammen 4 år.

Post@Barnehagenhundre.no         40765867


VANN

Vanngruppen er for de minste barna mellom 1 og 2 år. 

De kan nås på telefon: 40 76 58 92 eller på e-post: silje.celius@barnehagenhundre.no

Bilde SIlje.jpg
_MG_9602_Fotor.jpg

SILJE CELIUS

Pedagogisk leder Vann

Silje er utdannet lærer i kunst og handverk, med videreutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk

 

KAJA JOHANNE MYRMEL
Pedagogisk medarbeider

 

ANN KRISTIN AGERSBORG
Barne og Ungdomsarbeider

Tekst


JORD

Jordgruppen er for de barna mellom 2 og 3 år. 

De kan nås på telefon: 40 76 58 92, eller på E-post: Ina.ingebrigtsen@barnehagenhundre.no

_MG_9602_Fotor.jpg

INA HELEN INGEBRIGTSEN
Pedagogisk leder Jord

Ina er utdannet Førskolelærer, med fordypning i drama.

 

HENNING KJEMPERUD OLSEN

Pedagogisk medarbeider

 

REGINE STRANDBU
Pedagogisk medarbeider

 


LUFT

Luftgruppen er for de barna mellom 3 og 4

De kan nås på telefon: 40 76 59 86 eller på E-post: chatry.stelander@barnehagenhundre.no

CHATRY STELANDER
Pedagogisk leder Luft

Chatry er utdannet førskolelærer, med fordypning i musikk og drama, og tar for tiden videreutdanning i veiledning ved universitetet i Tromsø.  Hun er også praksislærer for barnehagelærerstudenter ved universitetet i Tromsø.

 

SVEIN ARNE SOLØY

Pedagogisk medarbeider


ILD

Ildgruppen er for de barna mellom 4 og 5

De kan nås på telefon: 40 76 59 86 eller på E-post: monica.lillegard@barnehagenhundre.no

heii.jpg
Bilde Lisa.jpg

MONICA LILLEGÅRD
Pedagogisk leder Ild

Monica er utdannet førskolelærer, med fordypning i Naturfag, og hun tar for tiden videreutdanning i veiledning ved Universitetet i Tromsø.  Hun er også praksislærer for barnehagelærerstudenter ved universitetet i Tromsø.

 

LISA OLIVESTAD

Pedagogisk medarbeider